obwodnica-wroclawia.pl

Pomoc w prawie pracy dla każdego!

Prawo pracy reguluje przede wszystkim stosunek dwóch stron— pracownika i pracodawcy, dla zapewnienia im bezpieczeństwa oraz w celu uregulowania wszelkich praw/obowiązków. W polskim prawie prawo pracy reguluje Kodeks Pracy, który jest głównym źródłem aktów prawnych. Ta gałąź prawa jest niezwykle skomplikowana, dlatego prawnicy, radcy prawni oraz adwokaci zajmujący się tego typu sprawami muszą mieć bardzo duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje. Wszelkie niejasności w prawie pracy wyjaśni adwokat z Poznania — Marcin Radel.Pomoc prawna prawnika z pewnością przyczyni się do rozwiązania wielu sporów pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem. Wszelkie niezbędne informacje mówiące o prawie pracy i zakresie pomocy udzielanej przez radcę prawnego poznańskiej kancelarii, można odnaleźć na stronie internetowej: https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-pracy/.Oprócz prowadzenia rozmów oraz korespondencji emailowej dotyczącej porad prawnych prawa pracy, adw. Marcin Radel zapewnia również wsparcie w zakresie prawa spadkowego. Prawo spadkowe reguluje wszelkie spory odnośnie majątku po śmierci człowieka. W postępowaniach o spadkach należy zwrócić szczególną uwagę na mogące wyniknąć komplikacje spowodowane licznymi nowelizacjami oraz zmianami w prawie. Pomoc adwokata z zakresu prawa spadkowego obejmuje wszelkie zmiany w treści przepisów prawa oraz dostosowywanie działań prawnych do danego typu sprawy. Adwokat Marcin Radel na bieżąco śledzi orzecznictwa sądowe, które pozwalają na odpowiednie przygotowanie się do każdej ze spraw. Kancelaria Adwokacka Marcin Radel z Poznania zapewni również pełne wsparcie dotyczące przygotowania wszelkie dokumentacji oraz jej złożenia w odpowiednim terminie.Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel
Młyńska 14a/18
61-730 Poznań
tel. 61 855 17 90